แห่เทียนเข้าพรรษา

ก่อนถึงวันเข้าพรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านส้องจะถือโอกาสทำบุญ ถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
   
  เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 | เปิด 76 | โดย โรงเรียนวัดบ้านส้อง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู