สอบธรรมศึกษา 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559   โรงเรียนวัดบ้านส้องเป็นสถานที่สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนสายชั้น ป.5 ป.6 เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท โดยมีครูที่ได้รัแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบเป็นกรรมการคุมสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมเพื่อให้เป็นด้วยความเรียบร้อย

ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมชมห้องสอบ ตรวจดูความเรียบร้อยในห้องสอบ
   
  เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 | เปิด 78 | โดย โรงเรียนวัดบ้านส้อง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู