พระธรรมทูต สายที่ 3 ประจำอำเภอคีรีมาศ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
การออกปฏิบัติกิจของพระธรรมทูต ประจำปี ๒๕๖๐ได้มาเยี่ยมเยือนนักเรียนโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) เพื่อให้นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อประกาศตนเป็นการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตนการปฏิญาณตนเป็นนับถือพระพุทธศาสนา พระธรรมทูตประจำอำเภอคีรีมาศและสังฆาธิการได้ออกปฏิบัติเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่เยาวชนและพุทธศาสนิกชน

 

กิจกรรมปฏิบัติไปด้วยความเรียบร้อย
   
  เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 | เปิด 73 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู