โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสแลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินถนาถฯ ประจำปีการศึกษา 2559  

   
  เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 | เปิด 120 | โดย โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู