การอบรมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและการปฏิบัติธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู

การอบรมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและการปฏิบัติธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านยา  โรงเรียนร่มเกล้า ๒ และ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบ้านยา

   
  เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2560 | เปิด 133 | โดย โรงเรียนบ้านยา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู