การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ(ระดับจังหวัด)

วันที่16-17กุมภาพันธ์2560โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะผลการแข่งขันได้เหรียญทองอันดับที่7

   
  เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิด 139 | โดย โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู