คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % (พิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน) ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
รูปภาพประกอบโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดอู่ข้าว2562 ไม่ระบุ 7/6/2562
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา2562 ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ข้อมูลประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของ ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนบ้านแม่ทาน
ค่ายวิธีพุทธ ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วันมาฆบูชา ไม่ระบุ 7/6/2562 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ ไม่ระบุ 6/6/2562 โรงเรียนบ้านหนองบัว
วันมาฆบูชา ไม่ระบุ 6/6/2562 โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 6/6/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
สรุป ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนบ้านหัวพี
เอกสารโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนวัดวังจิก
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนวัดเนินยาง
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนวัดเนินยาง
กิจกรรมฝึกสมาธิน้องอนุบาล ไม่ระบุ 5/6/2562 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15  
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนบ้านวังตะโก
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนบ้านวังตะโก
กิจกรรมทำบุญวันพระ ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 5/6/2562 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 5/6/2562
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 4/6/2562 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 4/6/2562 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 4/6/2562 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

ทั้งหมด 54 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู