คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/8/2561 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนบ้านนาพูน
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ ชั่วโมงสุขจริงหนอ ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
สมาธิก่อนเรียน ไม่ระบุ 23/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
พุทธศาสนสุภาษิต ไม่ระบุ 23/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 23/8/2561 โรงเรียนบ้านปากดง
ทำบุญ ไม่ระบุ 23/8/2561 โรงเรียนบ้านปากดง
. ไม่ระบุ 21/8/2561 โรงเรียนบ้านโสกจาน
โรงเรียนวิถีพุทธ2561 ไม่ระบุ 20/8/2561 โรงเรียนบ้านโคกพยอม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 20/8/2561 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
ทำบุญในวันพระ ไม่ระบุ 17/8/2561 โรงเรียนบ้านลำตาเณร
แบบรางงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 17/8/2561 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 17/8/2561 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 17/8/2561
กิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 16/8/2561 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ไม่ระบุ 16/8/2561 โรงเรียนบ้านเกาะปุด
โครงการ 1 ใจ 1 ศีล ไม่ระบุ 16/8/2561 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โครงการอาหารกลางวัน ไม่ระบุ 15/8/2561 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/8/2561 โรงเรียนบ้านหินลาด
แบบประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/8/2561 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
แบบรายงานผล29ประการแบบที่ 1.1-2 ไม่ระบุ 15/8/2561 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 14/8/2561 โรงเรียนบ้านนายม
โครงการค่ายพุทธธรรม ไม่ระบุ 14/8/2561 โรงเรียนบ้านนายม
กิจกรรมไหว้พระ ไม่ระบุ 14/8/2561 โรงเรียนบ้านนามั่ง

ทั้งหมด 55 หน้า .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู