คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 9/9/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 9/9/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ก่อนรับประทานอาหารพิจารณาอาหาร ไม่ระบุ 9/9/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 9/9/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
โรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 9/9/2561 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน ไม่ระบุ 7/9/2561 โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
รายงานโรงเรียนวิธีพุทธ ไม่ระบุ 6/9/2561 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อฯ ไม่ระบุ 6/9/2561 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)
การรับประทานอาหาร ไม่ระบุ 6/9/2561 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 6/9/2561 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
การรับประทานอาหาร ไม่ระบุ 6/9/2561
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 6/9/2561 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 5/9/2561 โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ข้อมูลร.ร.วิถีพุทธ ไม่ระบุ 5/9/2561 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
คุณธรรม 29 ประการ ไม่ระบุ 5/9/2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 5/9/2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
กิจกรรมนั่งสมาธิ ไม่ระบุ 4/9/2561 โรงเรียนบ้านหนองชาด
กิจกรรมทำบุญวันดี ไม่ระบุ 4/9/2561 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 1/9/2561 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา)
ค่ายอบรมโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายอำเภอเทิงโซน๒ ไม่ระบุ 1/9/2561 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
ค่ายคุณธรรมหลักสูตรชินนุสาสมาธิ ไม่ระบุ 1/9/2561 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นักเรียนสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
กิจกรรมหน้าเสาธงและแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
กิจกรรมหน้าเสาธงและแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
ข้อมูล ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนสันโป่งวิทยา
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนบ้านแม่ทาน
บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ทั้งหมด 55 หน้า .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู