เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นางนปภา ศรีเอียด
รับผิดชอบ: สพป.ปัตตานี เขต1
โทรศัพท์: 0864917069
อีเมล์: napas2468@hotmail.co.th
วันที่ลงทะเบียน: 6 มกราคม 2555 11:19:37
ชื่อ: นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต5
โทรศัพท์: 0850272600
อีเมล์: nitessk6@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 09:59:01
ชื่อ: นางรวิสา สมานรักษ์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 2 
โทรศัพท์: 0860003958
อีเมล์: rawisa@yahoo.com
วันที่ลงทะเบียน: 3 เมษายน 2556 13:47:08
ชื่อ: นางสาวปราณี เชื้อชาติ
รับผิดชอบ: สพป.สระแก้ว เขต2
โทรศัพท์: 0817015754
อีเมล์: pchuachat@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2554 15:23:41
ชื่อ: นางอมรรัตน์ เบ้านาค
รับผิดชอบ: สพม. 
โทรศัพท์: 0833663944
อีเมล์: tawamorn@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 30 มกราคม 2555 12:03:45
ชื่อ: นางนรมน ไกรสกุล
รับผิดชอบ: สพม.เขต 21 
โทรศัพท์: 0910609091
อีเมล์: norraja@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 มกราคม 2556 13:50:37
ชื่อ: นางชุติมา แผลงศรี
รับผิดชอบ: สพป.สุพรรณบุรี เขต2
โทรศัพท์: 0952504896
อีเมล์: chutima.plangsri@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 มกราคม 2555 11:39:27
ชื่อ: นายอนุชิต บัวพุฒ
รับผิดชอบ: สพป.หนองคาย เขต2
โทรศัพท์: 0807562747
อีเมล์: anuchit@nongkhai2.go.th
วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2555 10:56:35
ชื่อ: นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี
รับผิดชอบ: สพป.เชียงใหม่ เขต2
โทรศัพท์: 0812896849
อีเมล์: teacher-j@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2556 13:42:14
ชื่อ: นางสาวปัทมพร คำมี
รับผิดชอบ: สพป.อุทัยธานี เขต2
โทรศัพท์: 081-953-6567, 056-531494
อีเมล์: patkummee@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤศจิกายน 2556 15:55:17
ชื่อ: นายวรวิทย์ ลืนคำ
รับผิดชอบ: สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1
โทรศัพท์: 093-1614149
อีเมล์: kruwit-krub2521@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2556 10:24:16
ชื่อ: นายสถิต การเพียร
รับผิดชอบ: สพม.เขต 32 
โทรศัพท์: 0956043208
อีเมล์: stitkanpain@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 8 กุมภาพันธ์ 2556 14:36:09
ชื่อ: นายสมศักดิ์ โกลากุล
รับผิดชอบ: สพป.สุพรรณบุรี เขต2
โทรศัพท์: 0860360193
อีเมล์: svsomsak@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 8 กุมภาพันธ์ 2556 14:29:52
ชื่อ: อัมพันธ์ สุขสมบูรณ์
รับผิดชอบ: สพป.สุพรรณบุรี เขต3
โทรศัพท์: 098-0147517
อีเมล์: suksomboon2502@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 26 ธันวาคม 2554 15:13:42
ชื่อ: นายสุรพล ยังวัฒนา
รับผิดชอบ: สพป.สมุทรสงคราม เขต1
โทรศัพท์: 0956190871
อีเมล์: suraphol_y@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2558 14:43:45
ชื่อ: นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
รับผิดชอบ: สพป.เลย เขต1
โทรศัพท์: 0898433212
อีเมล์: kingnapha111@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 8 มกราคม 2555 13:21:33
ชื่อ: นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์
รับผิดชอบ: สพป.นครราชสีมา เขต3
โทรศัพท์: 0933947696
อีเมล์: Angkorr1979@hotmail.co.th
วันที่ลงทะเบียน: 5 กุมภาพันธ์ 2556 09:46:45
ชื่อ: น.ส ปราณีต ทองหนัก
รับผิดชอบ: สพป.นราธิวาส เขต1
โทรศัพท์: 0973542349
อีเมล์: praneetd2558@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2559 13:11:29
ชื่อ: นางรัชฎาภรณ์ สามารถ
รับผิดชอบ: สพป.ยโสธร เขต2
โทรศัพท์: 0898888343
อีเมล์: lovenok4947@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 5 กันยายน 2559 12:27:55
ชื่อ: เตือนใจ ณ รังษี
รับผิดชอบ: สพป.เชียงใหม่ เขต6
โทรศัพท์: 0898518467
อีเมล์: nongteuan67@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 ตุลาคม 2556 13:15:32
ทั้งหมด 337 รายการ 2 / 17
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู