กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (479)
ภาคเหนือ (2,453)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,613)
ภาคกลาง (4,434)
ภาคตะวันออก (1,462)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,834)
    กระบี่ (78)
    ชุมพร (250)
    ตรัง (130)
    นครศรีธรรมราช (268)
    นราธิวาส (53)
    ปัตตานี (53)
    พังงา (17)
    พัทลุง (195)
    ภูเก็ต (11)
    ยะลา (43)
    ระนอง (66)
    สงขลา (220)
    สตูล (48)
    สุราษฎร์ธานี (402)

รวม 22,704 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/3/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
สตูล
สพป.สตูล เขต1 30 กันยายน 2560 14:03:21
2   โรงเรียนบ้านบางสาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 กันยายน 2560 16:47:46
3   โรงเรียนบ้านยวนโปะ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 กันยายน 2560 09:36:54
4   โรงเรียนวัดธัญญาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 กันยายน 2560 13:59:18
5   โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 25 กันยายน 2560 14:10:23
6   โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 23 กันยายน 2560 12:51:21
7   โรงเรียนบ้านทุ่ง
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 22 กันยายน 2560 11:08:27
8   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 19 กันยายน 2560 11:55:30
9   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 19 กันยายน 2560 10:06:55
10   โรงเรียนบ้านควนมหาชัย
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กันยายน 2560 08:42:39
11   บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 ชุมพร 30 มิถุนายน 2560 21:50:47
12   โรงเรียนวัดวังหีบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 17:33:14
13   โรงเรียนวัดก้างปลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 10:24:26
14   โรงเรียนวัดควนสระบัว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:02:54
15   โรงเรียนบ้านโคกงู
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 29 มิถุนายน 2560 14:32:56
16   โรงเรียนบ้านกันละ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
17   บ้านควนเงิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02
18   โรงเรียนบ้านบางเหรียง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
19   โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 มิถุนายน 2560 11:43:05
20   โรงเรียนบ้านบางปรน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2560 06:18:25
21   โรงเรียนบ้านบางปรน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 23 มิถุนายน 2560 21:08:02
22   โรงเรียนบ้านชายคลอง
สงขลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 23 มิถุนายน 2560 09:21:08
23   โรงเรียนกระบุรี
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 22 มิถุนายน 2560 15:54:58
24   โรงเรียนวัดบางขวน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2560 14:50:18
25   โรงเรียนวัดประดู่ทอง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 22 มิถุนายน 2560 10:36:10
26   โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 มิถุนายน 2560 15:20:20
27   โรงเรียนบ้านควนชิง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2560 08:04:49
28   โรงเรียนบ้านวังวัว(แดงอุทิศ)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 มิถุนายน 2560 13:09:10
29   โรงเรียนบ้านปลายรา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 16 มิถุนายน 2560 10:35:48
30   โรงเรียนบ้านวังเต่า
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 16 มิถุนายน 2560 08:49:50
31   โรงเรียนบ้านเขาพระ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 13 มิถุนายน 2560 14:57:27
32   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 13 มิถุนายน 2560 13:38:05
33   โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 13 มิถุนายน 2560 11:13:04
34   โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 13 มิถุนายน 2560 03:54:23
35   โรงเรียนวัดอุทยาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2560 19:11:30
36   บ้านในเหมือง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 11 มิถุนายน 2560 13:30:21
37   โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 7 มิถุนายน 2560 20:42:09
38   โรงเรียนบ้านปลักปรือ
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 2 มิถุนายน 2560 10:03:23
39   โรงเรียนฉวาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 พฤษภาคม 2560 11:17:38
40   โรงเรียนวัดโคกทราง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2560 08:50:56
41   โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 3 พฤษภาคม 2560 22:01:50
42   โรงเรียนบ้านโต้นนท์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 29 เมษายน 2560 23:16:59
43   โรงเรียนบ้านเขานางหงส์
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 14 มีนาคม 2560 10:56:59
44   โรงเรียนบ้านสะพานพน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
45   โรงเรียนปากพะยูน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 14 กันยายน 2559 15:38:14
46   โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 13 กันยายน 2559 23:49:06
47   โรงเรียนบ้านบางหอย
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 12 กันยายน 2559 21:20:07
48   โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2559 17:29:00
49   โรงเรียนวัดกลาง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 8 กันยายน 2559 09:46:39
50   โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 7 กันยายน 2559 11:00:24


ทั้งหมด 1,834 รายการ 1 / 37
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู