กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (479)
ภาคเหนือ (2,453)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,613)
ภาคกลาง (4,434)
    กำแพงเพชร (368)
    ชัยนาท (180)
    นครนายก (66)
    นครปฐม (271)
    นครสวรรค์ (370)
    พระนครศรีอยุธยา (328)
    พิจิตร (288)
    พิษณุโลก (278)
    เพชรบูรณ์ (531)
    ลพบุรี (248)
    สมุทรสงคราม (82)
    สมุทรสาคร (113)
    สระบุรี (174)
    สิงห์บุรี (114)
    สุโขทัย (255)
    สุพรรณบุรี (359)
    อ่างทอง (182)
    อุทัยธานี (227)
ภาคตะวันออก (1,462)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,834)

รวม 22,704 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/3/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวิถีพุทธ ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
สพม.เขต 3 นนทบุรี 28 กันยายน 2560 09:13:46
2   โรงเรียนบ้านเขาคลัง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 27 กันยายน 2560 22:56:11
3   โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 กันยายน 2560 13:27:00
4   โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
5   โรงเรียนบ้านน้ำตาก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
6   โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 กันยายน 2560 11:38:44
7   โรงเรียนบ้านท่านางงาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 กันยายน 2560 10:42:57
8   โรงเรียนบ้านวังชะโอน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 กันยายน 2560 09:32:42
9   โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2560 10:57:44
10   โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 30 มิถุนายน 2560 16:16:33
11   โรงเรียนบ้านห้วยไร่
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 14:42:53
12   โรงเรียนรัตนโสินทร์สินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
นครปฐม
สพม.เขต 9 นครปฐม 30 มิถุนายน 2560 12:54:14
13   โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 30 มิถุนายน 2560 11:40:33
14   โรงเรียนบ้านโค้งสวอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 30 มิถุนายน 2560 10:17:54
15   โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
นครนายก
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 2560 10:09:33
16   โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 19:23:00
17   บ้านศรีมงคล
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
18   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
19   โรงเรียนบ้านหนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
20   โรงเรียนผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 29 มิถุนายน 2560 14:20:39
21   บ้านหนองขาม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
22   โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:57:00
23   โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
24   โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
พิจิตร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 28 มิถุนายน 2560 17:46:39
25   โรงเรียนบ้านรังย้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
26   โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
27   โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2560 09:52:54
28   โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 23 มิถุนายน 2560 14:07:25
29   โรงเรียนบ้านบึงลี
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 มิถุนายน 2560 20:26:02
30   โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มิถุนายน 2560 15:54:11
31   โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
นครนายก
สพป.ตาก เขต2 22 มิถุนายน 2560 15:25:31
32   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 22 มิถุนายน 2560 10:11:43
33   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 20 มิถุนายน 2560 16:39:37
34   โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 20 มิถุนายน 2560 09:36:42
35   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มิถุนายน 2560 10:00:55
36   โรงเรียนวัดโคกสังข์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 17 มิถุนายน 2560 13:40:32
37   โรงเรียนบ้านเขารวก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 16 มิถุนายน 2560 10:25:42
38   โรงเรียนวัดดอนขนาก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 16 มิถุนายน 2560 09:18:06
39   โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 15 มิถุนายน 2560 14:45:09
40   โรงเรียนวัดประชาราษฏร์บำรุง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2560 13:43:23
41   โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2560 12:48:33
42   โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2560 11:25:19
43   โรงเรียนช่องสาริกา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2560 09:39:53
44   โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นครนายก
นครนายก
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2560 13:59:01
45   โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2560 11:43:05
46   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อุทัยธานี
สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 12 มิถุนายน 2560 10:50:10
47   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2560 13:39:10
48   ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 9 มิถุนายน 2560 09:57:47
49   โรงเรียนบ้านเข็มทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 มิถุนายน 2560 09:13:24
50   บ้านโพธิ์พัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 มิถุนายน 2560 07:35:52


ทั้งหมด 4,434 รายการ 1 / 89
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู