กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (478)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,639)
ภาคกลาง (4,418)
    กำแพงเพชร (377)
    ชัยนาท (181)
    นครนายก (66)
    นครปฐม (270)
    นครสวรรค์ (370)
    พระนครศรีอยุธยา (327)
    พิจิตร (288)
    พิษณุโลก (274)
    เพชรบูรณ์ (524)
    ลพบุรี (247)
    สมุทรสงคราม (82)
    สมุทรสาคร (111)
    สระบุรี (175)
    สิงห์บุรี (111)
    สุโขทัย (255)
    สุพรรณบุรี (355)
    อ่างทอง (179)
    อุทัยธานี (226)
ภาคตะวันออก (1,444)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,830)

รวม 22,674 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/6/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
2   โรงบ้านถ้ำมงคลชัย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 12:54:25
3   โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 12:58:04
4   ชุมแสงชนูทิศ
นครสวรรค์
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2561 14:18:10
5   โรงเรียนวัดโคกกรวด
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 มิถุนายน 2561 12:42:49
6   โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 11 มิถุนายน 2561 19:00:13
7   โรงเรียนวัดหนองไผ่
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 11 มิถุนายน 2561 11:08:53
8   โรงเรียนบ้านสายคำโห้
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:52:56
9   โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 มิถุนายน 2561 13:57:37
10   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 มิถุนายน 2561 11:36:19
11   โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 8 มิถุนายน 2561 11:08:00
12   โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:29:49
13   โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:13:55
14   โรงเรียนบ้านหนองบอน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 12:55:07
15   โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:48:48
16   โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:10:06
17   โรงเรียนบ้านคลองเเขยง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 09:47:02
18   พิบูลวิทยาคาร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 22:01:09
19   โรงเรียนบ้านชุมนาก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 16:29:09
20   โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต5 30 พฤษภาคม 2561 17:49:53
21   โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
22   โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 28 พฤษภาคม 2561 14:01:28
23   โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 พฤษภาคม 2561 13:41:42
24   โรงเรียนวิถีพุทธ ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
สพม.เขต 3 นนทบุรี 28 กันยายน 2560 09:13:46
25   โรงเรียนบ้านเขาคลัง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 27 กันยายน 2560 22:56:11
26   โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 กันยายน 2560 13:27:00
27   โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
28   โรงเรียนบ้านน้ำตาก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
29   โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 กันยายน 2560 11:38:44
30   โรงเรียนบ้านท่านางงาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 กันยายน 2560 10:42:57
31   โรงเรียนบ้านวังชะโอน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 กันยายน 2560 09:32:42
32   โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2560 10:57:44
33   โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 30 มิถุนายน 2560 16:16:33
34   โรงเรียนบ้านห้วยไร่
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 14:42:53
35   โรงเรียนรัตนโสินทร์สินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
นครปฐม
สพม.เขต 9 นครปฐม 30 มิถุนายน 2560 12:54:14
36   โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 30 มิถุนายน 2560 11:40:33
37   โรงเรียนบ้านโค้งสวอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 30 มิถุนายน 2560 10:17:54
38   โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
นครนายก
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 2560 10:09:33
39   โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 19:23:00
40   บ้านศรีมงคล
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
41   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
42   โรงเรียนบ้านหนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
43   โรงเรียนผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 29 มิถุนายน 2560 14:20:39
44   บ้านหนองขาม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
45   โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:57:00
46   โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
47   โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
พิจิตร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 28 มิถุนายน 2560 17:46:39
48   โรงเรียนบ้านรังย้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
49   โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
50   โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2560 09:52:54


ทั้งหมด 4,418 รายการ 1 / 89
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู