กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (477)
ภาคเหนือ (2,425)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,621)
    กาฬสินธุ์ (499)
    ขอนแก่น (743)
    ชัยภูมิ (613)
    นครพนม (393)
    นครราชสีมา (1,104)
    บึงกาฬ (179)
    บุรีรัมย์ (895)
    มหาสารคาม (613)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (393)
    ร้อยเอ็ด (643)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (456)
    สกลนคร (634)
    สุรินทร์ (729)
    หนองคาย (267)
    หนองบัวลำภู (331)
    อำนาจเจริญ (123)
    อุดรธานี (715)
    อุบลราชธานี (879)
ภาคกลาง (4,401)
ภาคตะวันออก (1,433)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,829)

รวม 22,615 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/7/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร


ทั้งหมด 10,621 รายการ 214 / 213
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู