การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 กันยายน 2560 11:33:42
2   โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง8
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 กันยายน 2560 14:32:49
3   บ้านทุ่งกวาง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2560 13:34:27
4   โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 28 กันยายน 2560 14:48:08
5   โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านห้วยน้ำใส
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 27 กันยายน 2560 20:15:50
6   โรงเรียนบ้านแม่แฮด
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 26 กันยายน 2560 13:00:53
7   โรงเรียนบ้านแฮะ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 25 กันยายน 2560 15:07:28
8   โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ลำพูน
สพม.เขต 35 ลำพูน 24 กันยายน 2560 19:45:52
9   โรงเรียนบ้านน้ำปุก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 20 กันยายน 2560 20:24:32
10   โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 19 กันยายน 2560 19:39:55
11   โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 19 กันยายน 2560 10:18:41
12   โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 กันยายน 2560 20:09:26
13   โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2560 10:23:18
14   บ้านทุ่งโฮ้ง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:28:41
15   โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:22:18
16   โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:19:58
17   โรงเรียนบ้านแม่แรม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:05:46
18   บ้านในเวียง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:58:30
19   โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:45:49
20   โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:01:03
21   โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:19:50
22   โรงเรียนบ้านวังปึ้ง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:57:30
23   โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:46:48
24   โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:31:08
25   บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 22:28:03
26   โรงเรียนบ้านพรหม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:15:22
27   โรงเรียนอนุบาลแพร่
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:01:46
28   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 29 มิถุนายน 2560 14:47:07
29   บ้านวังสำโม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:55:50
30   โรงเรียนบ้านนาอ้อม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
31   โรงเรียนวัดหัวฝาย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
32   โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:45:27
33   โรงเรียนบ้านหนุน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 11:32:22
34   โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:34:24
35   โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:36:16
36   โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 มิถุนายน 2560 14:32:56
37   โรงเรียนบ้านปงดอน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 26 มิถุนายน 2560 14:52:23
38   โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:14:55
39   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มิถุนายน 2560 21:26:29
40   โรงเรียนบ้านไฮ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 23 มิถุนายน 2560 15:53:50
41   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 22 มิถุนายน 2560 15:57:54
42   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ลำพูน
สพม.เขต 35 ลำพูน 19 มิถุนายน 2560 08:45:40
43   โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2560 18:10:14
44   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 14 มิถุนายน 2560 16:12:15
45   โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 13 มิถุนายน 2560 20:08:27
46   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 13 มิถุนายน 2560 15:51:42
47   โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 9 มิถุนายน 2560 10:49:54
48   ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 9 มิถุนายน 2560 10:03:59
49   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ลำพูน
สพม.เขต 35 ลำปาง 8 มิถุนายน 2560 11:34:22
50   โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
น่าน
สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2560 14:49:52


ทั้งหมด 2,453 รายการ 1 / 50
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู