ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านแฮะ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 25 กันยายน 2560 15:07:28
2   โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ลำพูน
สพม.เขต 35 ลำพูน 24 กันยายน 2560 19:45:52
3   โรงเรียนบ้านน้ำปุก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 20 กันยายน 2560 20:24:32
4   โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 19 กันยายน 2560 19:39:55
5   โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 19 กันยายน 2560 10:18:41
6   โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 กันยายน 2560 20:09:26
7   โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2560 10:23:18
8   บ้านทุ่งโฮ้ง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:28:41
9   โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:22:18
10   โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:19:58
11   โรงเรียนบ้านแม่แรม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:05:46
12   บ้านในเวียง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:58:30
13   โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:45:49
14   โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:01:03
15   โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:19:50
16   โรงเรียนบ้านวังปึ้ง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:57:30
17   โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:46:48
18   โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:31:08
19   บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 22:28:03
20   โรงเรียนบ้านพรหม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:15:22
21   โรงเรียนอนุบาลแพร่
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:01:46
22   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 29 มิถุนายน 2560 14:47:07
23   บ้านวังสำโม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:55:50
24   โรงเรียนบ้านนาอ้อม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
25   โรงเรียนวัดหัวฝาย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
26   โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:45:27
27   โรงเรียนบ้านหนุน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 11:32:22
28   โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:34:24
29   โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:36:16
30   โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 มิถุนายน 2560 14:32:56
31   โรงเรียนบ้านปงดอน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 26 มิถุนายน 2560 14:52:23
32   โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:14:55
33   โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 25 มิถุนายน 2560 19:17:25
34   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มิถุนายน 2560 21:26:29
35   โรงเรียนบ้านไฮ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 23 มิถุนายน 2560 15:53:50
36   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 22 มิถุนายน 2560 15:57:54
37   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ลำพูน
สพม.เขต 35 ลำพูน 19 มิถุนายน 2560 08:45:40
38   โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2560 18:10:14
39   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 14 มิถุนายน 2560 16:12:15
40   โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 13 มิถุนายน 2560 20:08:27
41   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 13 มิถุนายน 2560 15:51:42
42   โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 9 มิถุนายน 2560 10:49:54
43   ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 9 มิถุนายน 2560 10:03:59
44   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ลำพูน
สพม.เขต 35 ลำปาง 8 มิถุนายน 2560 11:34:22
45   โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
น่าน
สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2560 14:49:52
46   โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(แม่สะเรียง)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 2 มิถุนายน 2560 11:02:23
47   โรงเรียนวิถึพุทธ(บ้านสันธาตุ)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 21:20:43
48   โรงเรียนบ้านป่าลาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 1 มิถุนายน 2560 16:52:04
49   โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 12:03:46
50   โรงเรียนบ้านแม่หม้อ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 11:08:09


ทั้งหมด 2,482 รายการ 1 / 50
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู